Het belangrijkste doel van deze overeenkomst is het creëren van gezamenlijke strategieën tussen de verschillende steden voor het behoud van het Europese commerciële erfgoed.

De overeenkomst werd in Barcelona ondertekend in het kader van de "1e dag van de emblematische handel in Europese steden". Het document wijst op de noodzaak om overheidsmaatregelen en speciale plannen te bevorderen die de erkenning van het belang van deze bedrijven mogelijk maken en bijdragen tot hun bescherming, instandhouding en opwaardering met acties die de economische levensvatbaarheid, het behoud van het erfgoed en de commerciële functie ervan bevorderen.

Bovendien wordt eraan toegevoegd dat de emblematische handelszaken moeten deelnemen aan de uitwerking van gemeentelijk beleid voor de plaatselijke handel, teneinde hun concurrentievermogen te waarborgen en vooruitgang te boeken bij de professionalisering van de sector en de digitalisering, door middel van opleiding en juridisch advies.

De vier steden achten het noodzakelijk een internationaal handvest voor historische winkels op te stellen waarin op consensuele wijze wordt bepaald wat als emblematisch of uniek wordt beschouwd en waarin de verschillende typologieën ervan worden gedefinieerd met de niveaus van bescherming van het erfgoed (erfgoed, meubilair, bijbehorende materialen) en van de cultuur (creativiteit), zodat instrumenten voor de bescherming en opwaardering van dit soort instellingen kunnen worden vastgesteld. In die zin is het van essentieel belang om in de overheidsdiensten gespecialiseerde beheerseenheden op te richten waaraan ook de particuliere sector deelneemt.