"Het is niet logisch dat, wanneer de huidige SEF-inspecteurs bij de speciale rechercheafdeling van de PJ gaan werken, er inspecteurs met minder jaren ervaring zijn die meer verdienen dan overgeplaatst personeel met meer dienstjaren", aldus de voorzitter van de vakbond voor onderzoekers en inspecteurs van SEF.

Deze week publiceerde de regering het wetsontwerp dat de overplaatsing regelt van werknemers van de SEF naar de PJ, naar het Instituut van Registers en Notarisdiensten (IRN) en naar het toekomstige Portugese Agentschap voor Migratie en Asiel (APMA) in het kader van de herstructurering van de SEF.

Met de nieuwe wet begint de formele fase van het onderhandelingsproces van de vakbond, waarbij het proces van afschaffing van de SEF moet worden afgesloten met definitieve goedkeuring in een vergadering van de Raad van Ministers.

De vakbond van inspecteurs is van mening dat het wetsontwerp dat de overgang van inspecteurs van de SEF naar de PJ zal regelen, het beginsel "gelijk werk, gelijk loon" niet garandeert, en een "rode lijn" vormt die moet worden gerespecteerd en waarvan de vakbond "een erezaak zal maken in de onderhandelingen met de regering" die vanaf nu zullen plaatsvinden.

Acácio Pereira zei dat "SEF-inspecteurs die naar de PJ worden overgeplaatst, zullen worden ingedeeld in de overeenkomstige niveaus van de speciale recherche van de PJ en dat in deze niveaus de dienstjaren die zij reeds als SEF-inspecteurs hebben vervuld, volledig moeten worden gerespecteerd".

"Het is niet logisch dat binnen dezelfde niveaus bij de gerechtelijke politie sommige inspecteurs met minder loopbaanjaren meer verdienen dan anderen met meer dienstjaren, alleen omdat deze laatsten net van de SEF komen", verklaarde de leider. vakbond.

De onderzoeks- en inspectiecarrière van SEF telt momenteel ongeveer 900 inspecteurs en bijna honderd die voor pensioen in aanmerking komen.

De werknemers in de algemene en informaticacarrière moeten worden verdeeld over de IRN en de APMA.

Door de herstructurering van de SEF kunnen inspecteurs maximaal twee jaar aan de lucht- en zeegrensposten blijven, die onder de verantwoordelijkheid van de PSP en het GNR komen te vallen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (MAI) verklaarde in een nota dat de SEF-inspecteurs, ondanks hun overdracht aan het PJ, in het kader van de overgang functies zullen blijven uitoefenen aan de lucht- en zeegrensposten.

Volgens het MAI zullen deze inspecteurs GNR- en PSP-elementen blijven opleiden in grenscontrole en zullen zij recht hebben op de oorspronkelijke bezoldiging en het meetellen van de diensttijd in deze toewijzingsregeling.

Met de herstructurering van de SEF zullen de politietaken overgaan naar de PSP, het GNR en het PJ, terwijl de huidige bevoegdheden in administratieve aangelegenheden betreffende buitenlandse burgers zullen worden uitgeoefend door de APMA en het Instituut voor Registratie en Notariaat.

De herstructurering van de SEF werd door de vorige regering besloten en in november 2021 door de Assemblée van de Republiek goedgekeurd, nadat ze al twee keer was uitgesteld.