Van deze arrestaties waren er 258 voor rijden onder invloed van alcohol, 174 voor rijden zonder wettelijk rijbewijs, 35 voor drugshandel en 27 voor diefstal. Volgens Notícias ao Minuto werden ook tien personen aangehouden voor illegaal wapenbezit en verboden wapens, negen voor huiselijk geweld en één voor bosbrand.

Bij deze operaties, die over het hele nationale grondgebied plaatsvonden, werden ook 2.724 doses heroïne, 2.719,8 doses hasj, 115,7 doses cocaïne, 28.272 doses marihuana, 15,2 doses cannabisolie, 15 LSD-zegels, 12 amfetaminepillen, acht MDMA-pillen en drie cannabisplanten in beslag genomen.

Met betrekking tot verkeersongevallen werden in die periode 9.015 overtredingen geconstateerd, met de nadruk op: 1 950 voor te hoge snelheid; 753 voor het ontbreken van de verplichte periodieke controle; 521 voor het ontbreken of onjuist gebruik van de veiligheidsgordel en/of het kinderbeveiligingssysteem; 370 in verband met anomalieën in de verlichtings- en signaleringssystemen; 332 voor het onjuist gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden; 325 voor het ontbreken van een aansprakelijkheidsverzekering; 302 voor het rijden met een hoger alcoholgehalte in het bloed dan wettelijk is toegestaan en 287 in verband met tachografen.