Vorige maand steeg het bedrag dat werd opgehaald via het programma voor verblijfsvergunningen voor investeringen (ARI), dat in oktober vorig jaar 10 jaar bestond, met 31% ten opzichte van februari 2022 en met 27% ten opzichte van januari (43,4 miljoen euro), in totaal meer dan 55,2 miljoen euro.

In februari werden 130 "gouden" visa afgegeven, waarvan 87 voor de aankoop van onroerend goed (50 voor stadsherstel) en 43 voor kapitaaloverdrachten. Opnieuw werd er geen ARI verleend door het scheppen van banen.

Volgens gegevens van de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) werd met de aankoop van onroerend goed in totaal 39,3 miljoen euro opgehaald, waarvan 17,1 miljoen euro voor stadsherstel.

Het criterium kapitaaloverdracht bedroeg in februari 15,9 miljoen euro.

In februari keerde China terug naar de eerste plaats - na in januari te zijn "verslagen" door de Verenigde Staten - in de lijst van nationaliteiten met het hoogste aantal verleende "gouden" visa.

Vorige maand verkreeg China 23 ARI's, gevolgd door de Verenigde Staten met 21, Turkije (14), India (12) en Brazilië (9).

In totaal werd in januari en februari van dit jaar via de "gouden" visa 98,7 miljoen euro geïnvesteerd, 9,5% meer dan in dezelfde periode van 2022 (90,1 miljoen).

In gecumuleerde termen -- sinds de invoering van het programma, in oktober 2012, tot februari, bedragen de investeringen in totaal meer dan 6.852 miljoen euro.