Lusa: "Het herstellen van arme bodems en het planten van inheemse soorten die zijn aangepast aan de heersende omstandigheden, het klimaat en de bodem van de Internationale Taag zijn twee van de vele geplande activiteiten van het project Zambujo reCover, dat zal bijdragen tot het ecologisch herstel van meer dan 150 hectare van Zambujo, een bosgebied gelegen nabij de grens met Spanje.

Het initiatief Zambujo reCover heeft tot doel de milieuwaarde van natuurlijke en halfnatuurlijke boshabitats te verhogen op het eigendom van Navigator, gelegen in Idanha-a-Nova, in de PNTI en in de speciale beschermingszone van de internationale Taag, Erges en Ponsul, een gebied dat is geclassificeerd als Natura 2000-netwerk.

Het ecologisch herstel op het terrein van Zambujo komt overeen met ongeveer 150 voetbalvelden.

De eerste stappen van het project zijn gezet in 2022, maar in 2023 zullen de meeste ingrepen op het terrein plaatsvinden.

Nuno Rico, hoofd instandhouding biodiversiteit bij 'The Navigator Company', zegt in het document dat er boomsoorten zullen worden geplant die zijn aangepast aan dorheid en droogte, die in dat deel van het land zijn toegenomen, met name de steeneik (Quercus rotundifolia).

"Dit landgoed was al door 'The Navigator Company' aangewezen als een gebied met hoge beschermingswaarde, omdat het verschillende beschermde habitats bevat, die in een gunstige staat verkeren, en omdat er steile hellingen zijn die bedekt zijn met vegetatie die een belangrijke milieudienst levert, namelijk het vasthouden van de bodem," zei hij.

Naast de aanplant van inheemse bomen en de verdichting van de bestaande steeneiken, zullen eerdere experimentele acties verder worden ontwikkeld om de bodemkwaliteit te verbeteren en het risico van erosie te minimaliseren, wat later het onderwerp zal zijn van studie met het oog op het vaststellen van goede praktijken.

De activiteiten zijn zo gepland dat het ritme van de verschillende in de Zambujo aanwezige diersoorten, waaronder beschermde vogels die hier hun toevlucht zoeken, zich voeden en nestelen, niet wordt verstoord.

Het initiatief wordt gepromoot door The Navigator Company in samenwerking met RAIZ - Forest and Paper Research Institute, heeft een totaal budget van 225.774,79 euro en wordt gefinancierd door het COMPETE 2020-programma in het kader van de maatregel "Steun voor de overgang naar het klimaat/Resistentie van gebieden tegen risico's": Bestrijding van woestijnvorming door herbebossing en acties die een verhoogde koolstof- en nutriëntenbinding in de bodem bevorderen".

De bedrijfsgroep houdt zich bezig met de productie en afzet van papier in Portugal en bezit een groot bosgebied.

In het district Castelo Branco bevindt zich, naast bosbezit, in Vila Velha de Ródão een industriële eenheid voor de productie van tissuepapier.

Deze fabriek is de meest efficiënte op het Iberisch schiereiland en de tweede in Europa, die via een pijpleiding verbonden is met de pulpproducent.

Het is een van de grond af gebouwde fabriek, die verwerkingslijnen en twee moderne en geavanceerde machines voor de productie van tissuepapier integreert, respectievelijk gebouwd in 2009 en 2015, met een gemeenschappelijke productiecapaciteit van 60.000 ton.