In een reactie op de bekendmaking vandaag in Zwitserland van het zesde syntheseverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) wijst ZERO erop dat de deskundigen de doelstelling om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden "moeilijk, maar haalbaar" achten. zolang er "politieke wil" is.

In 2015 hebben bijna alle lidstaten van de Verenigde Naties in Parijs toegezegd de opwarming van de aarde te beperken tot een stijging van 1,5 graden Celsius (°C) boven de pre-industriële waarden, maar "het huidige beleid" heeft geleid tot "een benadering van 3°C".

De "beste manier" om de klimaatcrisis te stoppen is het uitbannen van fossiele brandstoffen, herinnert ZERO zich, en benadrukt dat "de oplossingen om dit te bereiken bestaan", namelijk technologische.

Volgens de niet-gouvernementele organisatie "is het verschil tussen 1,5 en 2 graden niet 0,5 - de gevolgen zouden dubbel zo erg zijn of meer voor vele risico's (toegang tot schoon water, verlies van biodiversiteit, toegenomen armoede en immigratie, naast vele andere)".

"De kosten van niet-handelen zullen vanuit veel verschillende oogpunten veel hoger zijn: Zowel financieel als sociaal en ook voor regeringen, bedrijven en gezinnen", aldus de milieuvereniging, die eraan toevoegt dat het IPCC-rapport "de enorme voordelen laat zien van duurzame ontwikkeling, snelle invoering van zonne- en windenergie en andere toepassingen van hernieuwbare energie, alsmede grotere energiebesparingen, met massaal lagere kosten".

ZERO herinnert er ook aan dat de "klimaateffecten" reeds iedereen op de planeet treffen, "maar niet op dezelfde manier", en dringt er bij degenen die "historisch veel meer vervuilden" op aan een grotere inspanning te leveren voor de noodzakelijke vermindering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen "met ten minste 43% tegen 2030".

"Volgens het IPCC-rapport is Europa na Noord-Amerika de regio met de grootste historische uitstoot (1850-2019)", aldus de verklaring, waarin wordt gewaarschuwd dat "als de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen, in 2030-2035 1,5°C kan worden bereikt."

"Er is een reden waarom er wordt gesproken over een maximale temperatuurstijging van 1,5° Celsius. Het is geen wens, geen modewoord.... Het is een wetenschappelijke overlevingsdoelstelling. Hoe dramatisch het ook is, de vergelijking is vrij eenvoudig: We kennen de problemen en de oplossingen, wat rest is de politieke wil", aldus de voorzitter van ZERO, Francisco Ferreira, geciteerd in de verklaring.

Met betrekking tot de Europese Unie (EU) is de NGO van mening dat "het Europees ecologisch pact ambitieuzer moet zijn" en dat het blok "de doelstelling om de emissies tegen 2030 te verminderen van 55% tot "ten minste 65% ten opzichte van 1990" moet bijstellen om "verenigbaar te zijn met de Overeenkomst van Parijs".

ZERO stelt dat "de EU-landen bij de lopende herziening van hun nationale energie- en klimaatplannen (PNEC) rekening moeten houden met doelstellingen op nationale schaal" en waarschuwt dat in het geval van Portugal "een veel beter beheer van de vraag" naar energie nodig is, met de nadruk op maatregelen die daadwerkelijk zorgen voor een vermindering van de emissies in het individuele wegvervoer, comfortabelere en efficiëntere gebouwen en investeringen in duurzaam toegepaste hernieuwbare energiebronnen".

"De Europese Unie, en Portugal in het bijzonder, moet het voortouw nemen op klimaatgebied en een serieuze en coherente bijdrage leveren om ons uit de vele crises te helpen, door een historische impuls te geven en zich eens en voor altijd publiekelijk te verbinden tot datgene waarvan we allemaal weten wat er moet gebeuren om nog ergere gevolgen te voorkomen: het afstoten van fossiele brandstoffen en het beschermen van mensen en de planeet", aldus Francisco Ferreira.