Deze conclusie maakt deel uit van de meest recente studie "A global review of the evidence linking oral health and non-communicable systemic diseases," gepubliceerd in Nature Communications door het onderzoekscentrum van de Egas Moniz School of Health and Science en uitgebracht op Wereld Mondgezondheidsdag.

Het rapport concludeert dat "een verminderde mondgezondheid rechtstreeks verband houdt met 23 systemische ziekten en vijf soorten kanker, waaronder long-, pancreas-, borst-, prostaat- en hoofd-halskanker.

Tot de ziekten die kunnen ontstaan bij patiënten met een slechte mondgezondheid behoren diabetes, hart- en vaatziekten, neurodegeneratieve, reumatische, inflammatoire darmziekten en obesitas en astma, aldus de Egas Moniz School of Health and Science in een verklaring.

"Dit is het eerste onderzoek dat, door alle wereldwijd geproduceerde wetenschappelijke informatie te combineren, een verband aantoont tussen mondgezondheid en 28 verschillende pathologieën, wat het belang dat dit heeft voor de gezondheid in het algemeen versterkt en rechtvaardigt waarom het een integraal onderdeel van de klinische follow-up zou moeten zijn," zegt hij.

Volgens onderzoeker João Botelho, van het Egas Moniz Center for Interdisciplinary Research, vallen de resultaten van deze studie samen met het Global Oral Health Report 2022 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin wordt gewaarschuwd voor "de dringende noodzaak om niet alleen mondzorg, maar ook onderwijs daarvoor definitief op te nemen in gezondheidssystemen."

"In die zin willen we op basis van ons onderzoek niet alleen de correlatie tussen mondgezondheid en andere pathologieën bevestigen, maar ook het belang van de rol van tandheelkunde als garantie voor gezondheid in het algemeen en de inzet op preventie als aanvulling op zorg en behandeling versterken", onderstreept João Botelho.

Voor de onderzoeker is deze kwestie van "extreem belang" wanneer blijkt dat "basis mondzorg niet voor iedereen toegankelijk is."

Volgens het Global Oral Health Report van de WHO zijn ziekten die de mondholte aantasten de meest voorkomende en treffen ze de helft van de wereldbevolking.

In die zin versterkt het onderzoek van Egas Moniz de noodzaak om systemische ziekten met een impact op de levenskwaliteit van patiënten te voorkomen.

De onderzoekers waarschuwen ook voor de prevalentie van deze ziekten in Portugal, die hoge waarden bereikt in vergelijking met andere Europese landen.

Ze stellen ook dat preventieve maatregelen in de mondgezondheid een economische impact hebben, met als voorbeeld dat alleen al in 2018 parodontitis, een ziekte die het tandvlees aantast, een economisch verlies in de Europese Unie heeft veroorzaakt dat wordt geschat op 159 miljard euro.

Het Egas Moniz Center for Interdisciplinary Research heeft momenteel 18 volledig uitgeruste, ultramoderne laboratoria, 80 geïntegreerde leden en meer dan 100 vaste medewerkers.