"We zullen meenemen naar de volgende vergadering van de Kamer ons bebossingsplan voor dit jaar," zei Francisco Queirós, die sprak tijdens de presentatie van de registratie van het stedelijk bosje van Coimbra.

Volgens de ambtenaar is in het gemeentelijke bebossingsplan (PMA) voor 2023 de aanplant van ongeveer 2.400 bomen gepland, waarbij ongeveer 700 exemplaren ongeplant bleven in 2022.

"We geloven dat de gemeente, die het een prioriteit vindt dat we al deze bomen planten, zal kunnen reageren op dit plan. Het is fundamenteel en we zullen in deze richting bewegen, het vervullen en herstellen van wat werd achtergelaten," zei hij.

Volgens het hoofd van de afdeling van groene ruimten en tuinen, José Vilhena, was 2022 een jaar met "een zeer gewelddadige zomer", die leidde tot het wachten op het einde van het jaar om verder te gaan met de plantages.

Ook werd de registratie van het stedelijk bosje van Coimbra gepresenteerd, een digitaal platform waarmee burgers alle bomen in de gemeentelijke stedelijke ruimte, hun leeftijd en soorten kunnen bekijken.

De procedure voor de oprichting van het platform kostte "ongeveer 50 duizend euro" en plaatst de gemeente "in de top vijf van de Portugese gemeenten, op dit gebied van boombeheer," zei José Vilhena.

Het platform geeft de gemeentelijke diensten toegang tot alle fytosanitaire informatie van de bomen of ingrepen die het in de loop der jaren heeft ondergaan.

"Hiermee kunnen we conclusies trekken over wat voor soort maatregelen we kunnen uitvoeren in het beheer van de stedelijke boomgaard," zei het afdelingshoofd, waarbij hij opmerkte dat technici ook toegang zullen hebben tot het platform, wanneer ze naar het veld gaan, om updates of ingrepen te noteren.

Volgens het nu gemaakte register heeft de stad 26.054 bomen in de gemeentelijke stedelijke ruimte (houdt geen rekening met bossen).

Volgens Ana Bastos, gemeenteraadslid belast met urbanisme, maakt dit instrument een betere kennis mogelijk, wanneer interventies worden overwogen, alsook de identificatie van de risico's die kunnen bestaan voor de bomen in de geïntervenieerde zone.

"Het is fundamentele informatie voor degenen die het openbaar domein beheren," zei zij.