Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) is de gemiddelde jaarlijkse prijsstijging van bestaande woningen (13,9%) groter dan die van nieuwe woningen (8,7%).

In het laatste kwartaal van 2022 bedroeg de jaarlijkse verandering van het IPHab 11,3%, 1,8 procentpunt minder dan in het voorgaande kwartaal.

In het vierde kwartaal van 2022 was de groei van de prijzen van bestaande woningen hoger dan die van nieuwe woningen, respectievelijk 12,7% en 7,1%.

In 2022 werden 167.900 woningen verhandeld, 1,3% meer dan in 2021, en in waarde bedroegen de verhandelde woningen in totaal 31.800 miljoen euro, een stijging van 13,1% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Per categorie noteerden de bestaande woningen een daling van 0,1% in het aantal en een stijging van 11,6% in de waarde van de transacties, terwijl er voor de nieuwe woningen een stijging was van 8,5% in het aantal transacties en van 18,2% in waarde.

In het vierde kwartaal van 2022 werden 38.526 woningen verkocht, 16,0% minder dan in hetzelfde kwartaal van 2021 en 8,8% minder dan in het voorgaande kwartaal.

In de laatste drie maanden van 2022 bedroegen de woningtransacties in totaal 7.400 miljoen euro, 10,5% minder dan in dezelfde periode van 2021.

In 2022 waren er 10.722 woningverkopen, voor een totaalbedrag van 3.600 miljoen euro, aan kopers met fiscale woonplaats buiten het Nationale Grondgebied, wat overeenkomt met een groei van respectievelijk 20,2% en 25,3% in aantal en waarde ten opzichte van het jaar 2021.