Volgens informatie van de Nationale Onderwijsbond (FNE) zullen de negen vakbondsorganisaties worden ontvangen door de coördinator en adjunct-coördinator van de vertegenwoordiging in Lissabon van de Europese Commissie, aan wie zij "hardnekkige ongelijkheden" kenbaar zullen maken.

"Vooral met betrekking tot leraren met een contract voor bepaalde tijd, maar ook onder leraren van het personeel, met inhaalacties in de loopbaan en in de vergelijkende onderzoeken voor de plaatsing van leraren", aldus FNE.

Ze zullen ook andere kwesties aanpakken, zoals "beperkingen op de uitoefening van vakbondsactiviteiten, waarbij sommige scholen minimumdiensten opleggen wanneer vakbondsvergaderingen worden gehouden, en het stakingsrecht."

De vakbonden begrijpen dat er "ruimte is voor stappen die de Europese organen kunnen ontwikkelen", hoewel ze van mening zijn dat "de problemen die leraren aangaan moeten worden opgelost door de organen van de nationale macht, namelijk de regering en de Vergadering van de Republiek".

"Wat het Europees Parlement betreft, zullen er contacten worden gelegd via de politieke partijen die parlementsleden hebben verkozen, en er is al om bijeenkomsten gevraagd bij al deze partijen; deze bijeenkomst is bedoeld om de Europese Commissie diverse informatie te verstrekken, met het verzoek om een interventie bij de Portugese regering", aldus FNE.

Voor de vakbonden zal een eventueel beroep op Europese gerechtelijke instanties pas mogelijk zijn na uitputting van de nationale instanties, "waarmee zij de onontbeerlijke acties ontwikkelen, waarmee zij trachten de problemen van het inhalen van carrières op te lossen, alsmede de onwettige minimumdiensten aan te vechten die werden opgelegd aan leraren op stakingsdagen".