Als reactie op de presentatie van de resultaten van TAP, die een terugkeer naar positieve resultaten vóór het herstructureringsplan laten zien, na verliezen van 1.600 miljoen euro in 2021, zegt de vakbond dat zij echter "een motie van vertrouwen" zal geven aan de nieuwe Raad van Bestuur van TAP, die binnenkort zal aantreden.

"Het magere resultaat van TAP vorig jaar is alleen behaald ten koste van loonsverlagingen voor de werknemers, waarbij de piloten daar substantieel aan hebben bijgedragen met een loonsverlaging van 45% in 2022. Wij benadrukken dan ook dat deze zwakke resultaten niet eens de waarde dekken van wat zonder bezuinigingen de jaarlijkse beloning voor de piloten zou zijn!", aldus SPAC in een verklaring.

SPAC zegt ook dat de rekeningen van de luchtvaartmaatschappij bewijzen dat "het de werknemers, en in het bijzonder de piloten, waren en zijn die de levensvatbaarheid van de onderneming hebben gefinancierd, in hun dubbele hoedanigheid" van belastingbetalers en werknemers met de loonsverlaging.

"Wij concluderen, zoals wij al lange tijd waarschuwen, dat het herstructureringsplan van TAP als structurele maatregel slechts voorziet in loonsverlagingen en verslechtering van de arbeidsomstandigheden, zonder dat datgene wat in feite de duurzaamheid van de onderneming beïnvloedt, wordt gelokaliseerd, geëlimineerd of verzacht".

De vakbond zegt ook dat zij hoopt de inspanningen tussen management en werknemers te kunnen verenigen met het nieuwe uitvoerend management, "zodat degenen in de frontlinie kunnen worden gehoord en rechtstreeks kunnen bijdragen aan de echte wederopbouw van het bedrijf", waarvan iedereen deel wil uitmaken.

De beschuldiging van SPAC over de manier waarop TAP vorig jaar winsten heeft behaald ten koste van loonsverlagingen, is vandaag ook geuit door de Unie van Luchtvaart- en Luchthavenpersoneel (Sitava), die aan de kaak stelt dat deze winsten zijn behaald "ten koste van de opoffering van werknemers zonder naar de middelen te kijken".