Tijdens de besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders is het voorstel voor een vergunning voor de uitbreiding van een pand aan de Rua 1.º de Dezembro, in de parochie Santa Maria Maior, voor de vestiging van een hotel goedgekeurd met vijf stemmen tegen en zeven stemmen voor van de PSD/CDS-PP-leiding, een stemming waarbij Livre afwezig was.

"Dit project heeft betrekking op het verlenen van een vergunning voor een uitbreidingswerk in een gebouw, bestaande uit vijf bovengrondse verdiepingen, momenteel voor diensten en handel, gelegen in een gebied dat valt onder het Detailplan voor de vrijwaring van Baixa Pombalina, en dat bestemd zal zijn voor de installatie van een toeristenresort (hotel met 32 wooneenheden en een 'suite') op de bovenverdiepingen en een restaurant, op de benedenverdieping," luidt het voorstel waar het bureau Lusa inzage in had.

Met betrekking tot het feit dat deze stedelijke operatie zich richt op het pand waar de schoenenwinkel A Deusa werkte, die werd onderscheiden in het programma Winkels met Geschiedenis, werd de uitspraak van het Departement van Werkgelegenheid, Ondernemerschap en Bedrijven gevraagd, en de Afdeling Promotie en Plaatselijke Dynamisering verduidelijkte dat, "wegens de stopzetting van de activiteit, dat onderscheid is vervallen".

Op het gebied van Urbanisme keurde de gemeenteraad ook de afgifte goed van voorafgaande informatie over de haalbaarheid van de bouw van modules 4 en 5 van het Centro Cultural de Belém (CCB), in Praça do Império, met de stemmen tegen van PCP, BE, PCP en Burgers voor Lissabon.

Met eenparigheid van stemmen besloot het dagelijks bestuur ook zijn goedkeuring te hechten aan het architectonische project voor de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden in het gebouw aan de Avenida Professor Gama Pinto (universiteitsstad), een gebouw ter ondersteuning van de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Lissabon (FLUL), in de parochie Alvalade.

Met de stemmen tegen PCP en de stemmen voor de rest, heeft de kamer een nieuw protocol met de Calouste Gulbenkian Stichting mogelijk gemaakt, voor "een gemeentelijk project van relevant cultureel belang in aansluiting op de aangegane verplichtingen" voor de herinrichting van de Rua Marquês de Fronteira.

Op voorstel van het raadslid voor mensenrechten en sociale rechten, Sofia Athayde (CDS-PP), heeft het college van burgemeester en wethouders verschillende steunmaatregelen goedgekeurd om daklozen te helpen, waaronder de toewijzing van 346.750 euro aan Crescer na Maior - Community Intervention Association, om het Housing First-project met 50 woningen nog eens 12 maanden voort te zetten.

Op voorstel van de raadsleden van de PCP heeft de gemeenteraad, met onthouding van het PSD/CDS-PP leiderschap, de viering van de honderdste verjaardag van de politicus en activist Amílcar Cabral goedgekeurd en unaniem besloten een toponiem toe te kennen aan de architect Manuel Costa Martins in een straat van de stad.

Ter gelegenheid van de internationale dag ter bestrijding van rassendiscriminatie, die op 21 maart wordt gevierd, presenteerde de BE een voorstel voor de opstelling en uitvoering van een gemeentelijk plan ter bestrijding van racisme en discriminatie, dat tijdens een volgende vergadering zal worden besproken en in stemming gebracht.