"We moeten iets doen aan de kwestie van de doorverwijzing van patiënten naar de hulpdiensten en dan doel ik op de kwestie van de blauwe en groene gevallen [waarbij armbandjes worden toegewezen]. Dit is een onderwerp dat op veel plaatsen wordt besproken, maar altijd wordt uitgesteld omdat het een impopulair onderwerp is," zei de uitvoerend directeur van de SNS, Fernando Araújo, bij de opening van de eerste editie van de "SNS Top", die plaatsvindt in de Aula Magna van het Santa Maria Ziekenhuis in Lissabon.

Hij verzekerde echter dat de Raad van Bestuur van het SNS "deze kwestie, die moet worden aangepakt, ter hand zal nemen. Het is een onderwerp dat zeker besproken zal worden. Het is een onderwerp dat niet langer kan worden uitgesteld."

Voor een publiek met onder meer klinische directeuren, artsen en verpleegkundigen benadrukte Fernando Araújo dat het een onderwerp is dat zal worden uitgediept en dat de uitvoerende macht "de maatregelen zal nemen die moeten worden genomen om dit systeem te kunnen veranderen."

Volgens de ambtenaar heeft Portugal "een overdreven consumptie" van gezondheidszorg in termen van acute ziekte, en het is noodzakelijk om "dit proces te kunnen beïnvloeden en veranderen en eveneens opleiding en training te geven over het beheer van gezondheidstrajecten."

"De nooddeur kan niet de eerste plaats zijn waar mensen denken heen te gaan wanneer ze een of andere acute pathologie in klinische termen hebben en dat de verantwoordelijkheid op ons rust," zei hij.

Volgens hem is het noodzakelijk om "andere deuren vóór de spoedeisende hulp" te vinden om te reageren op minder dringende situaties, waarbij de eerstelijnsgezondheidszorg van fundamenteel belang is.

"We hebben gelukkig teams van professionals, artsen, verpleegkundigen, maar ook voedingsdeskundigen, psychologen en anderen, die uitzonderlijke teams zijn, met een enorme capaciteit, en we moeten ons kunnen organiseren om op een andere manier te reageren op de minder ernstige acute ziekten", zei hij.

Anderzijds, zo betoogde hij, is er ook "een weg die moet worden afgelegd" op het gebied van het beheer van ziekenhuisbedden en de gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis.

"We kunnen niet doorgaan met patiënten op de afdeling spoedeisende hulp met lege bedden in het ziekenhuis. En dat is een verandering die bereikt moet worden", zei hij.

De uitvoerend directeur zei dat een team van de Europese Commissie dat Portugal helpt bij de planning van de situatie, volgens zijn berekeningen, als de gemiddelde vertraging bij ziekenhuisopname vergelijkbaar zou zijn met het beste ziekenhuis in elke groep, er meer dan 2.000 bedden per dag in het land zouden zijn.

Het specialisme spoedeisende geneeskunde, dat niet door de Orde is goedgekeurd, was een andere kwestie die door Fernando Araújo werd verdedigd. Hij vond het "een belangrijke maatregel" en zei dat de Raad van Bestuur het "zeker zal nastreven" om de voorwaarden te scheppen om het mogelijk te maken.

Hij verwees naar noodsituaties in steden en zei dat dit in het land wordt toegepast, "soms met moeilijkheden, met beperkingen, maar met concrete resultaten".

In een videoboodschap verdedigde de voorzitter van de Orde van Verpleegkundigen, Ana Rita Cavaco, dat "het huidige model van toegang gecentreerd op het ziekenhuis grondig verkeerd of verouderd is".

"En als dit theoretisch al waar is, dan is het nog duidelijker in het dagelijks leven van een land met duidelijke sociale kloven en ook duidelijke regionale asymmetrieën. Dit betekent onder andere dat het essentieel is om een echte hervorming van de primaire en thuiszorg door te voeren die het teamwerk van alle betrokken professionals waardeert, waarbij bedrijven en werven worden vernietigd, "zei Ana Rita Cavaco.

Ook in een videoboodschap, de voorzitter van de Medische Vereniging, Carlos Cortes, gericht zijn interventie op het ontslag van patiÃ"nten die vaak al hebben hun klinische probleem opgelost en die wachten op een zorg reactie, beschouwen het als een van de belangrijkste uitdagingen die ze moeten aanpakken om de problemen van noodsituaties op te lossen.

"Het is belangrijk niet te vergeten dat we te midden van al deze veranderingen, te midden van al deze moeilijkheden, moeten nadenken en onze aandacht altijd op de persoon moeten richten," zei hij.