In het document waartoe het agentschap Lusa toegang had, uiten tweehonderd studenten van ESGIN hun "ongenoegen en bezorgdheid over de onzekerheid van het (on)bestaande vervoer in de gemeente Idanha-a-Nova en naar Castelo Branco".

Deze situatie "verhindert studenten die daar studeren en wonen om zich in die periodes te verplaatsen, en in het bijzonder om te genieten van de gemeente [Idanha-a-Nova] die zij gekozen hebben om te studeren".

In het verzoekschrift spreken zij ook hun bezorgdheid uit over de toekomst van ESGIN, "gezien de bijna permanente klachten van studenten en docenten van die instelling vanwege het gebrek aan mobiliteit en het zeer gebrekkige vervoersnetwerk".

Bovendien benadrukten zij dat "de overgrote meerderheid afkomstig is van elders", uit Idanha-a-Nova en studenten uit andere gebieden van het land, die gedwongen zijn zich zonder de nodige mobiliteit van en naar deze andere regio's te verplaatsen.

In het document versterken de studenten hun bezorgdheid over iets dat zij "absoluut essentieel" vinden voor het voortbestaan van ESGIN, en waaruit "de serieuze, vrije en verlichte wil voortkomt om de huidige situatie aan de kaak te stellen die absoluut onhoudbaar lijkt voor hun permanentie in deze school en gemeente".

ESGIN is een van de zes scholen van het Polytechnisch Instituut van Castelo Branco, een openbare instelling voor hoger onderwijs die haar activiteiten in 1980 begon.