De regering was van plan om het aantal werkuren per week te verhogen van 52 naar 69, maar jonge demonstranten beweren dat dit elk potentieel evenwicht tussen werk en privéleven teniet zou doen. De maatregel komt op een moment dat andere landen, waaronder Portugal, werken aan de invoering van een vierdaagse werkweek.