"Totdat de regering ons voorstel bekrachtigt, zullen wij een staking handhaven", verklaarde een bron uit het bestuur van SPAC, die erop aandrong dat "de regering de wil mist om het met TAP overeengekomen voorstel goed te keuren".

De overeenkomst tussen TAP en de vakbond zorgt voor een "vervanging van de in de overeenkomst van 2022 ingetrokken arbeidsvoorwaarden".

In een verklaring vrijgegeven door SPAC, getiteld "Staking in april als de regering de overeenkomst niet bekrachtigt", legt de vakbond uit dat de piloten het voorstel van TAP voor de herziening van de arbeidsvoorwaarden van piloten opgelegd door de tijdelijke noodovereenkomst, hebben goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van bedrijven om het door TAP voorgestelde protocol te bespreken na de onderhandelingen met de vakbond.

"Naar aanleiding van de door de SPAC gepresenteerde eisen heeft TAP het voorstel opgesteld dat door de piloten, met de deelname (in persoon of bij volmacht) van 655 leden, met 341 stemmen voor (50,6%), is goedgekeurd van het Protocol voor herziening van de voorwaarden opgelegd door de Tijdelijke Noodovereenkomst", zo stellen zij.

De vakbond stelt echter dat de "effectiviteit van de overeenkomst afhankelijk was van de goedkeuring" door de staatsaandeelhouder, wat de TAP betreft, en door de Vergadering van Piloten, wat de SPAC betreft.

"Aangezien alleen de SPAC, in de Vergadering van Piloten, en het Uitvoerend Comité van TAP een overeenkomst hebben bereikt, is tot op heden, bij gebrek aan een manifestatie van de aandeelhouder, de effectiviteit van de overeenkomst nog niet bereikt", leggen zij uit, waardoor de goedgekeurde staking door de piloten gerechtvaardigd is.

De vooraankondiging van de staking, op 7, 8, 9 en 10 april, werd door de piloten goedgekeurd met 515 stemmen voor (87,1% van het totaal).