Het Parlement keurde ook in het algemeen de PSD-wetten goed betreffende uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen om te reageren op de epidemiologische situatie veroorzaakt door het SARS-CoV-2 coronavirus en de ziekte covid-19 en het liberale initiatief dat de uitzending en verspreiding van zittingen en openbare vergaderingen van lokale overheden vastlegt, waarbij deze initiatieven ook aan de respectieve commissies werden overgedragen.

Het wetsvoorstel van de regering dat bepaalt dat de in het kader van covid-19 gepubliceerde wetten hun geldigheid verliezen omdat zij niet langer nodig zijn in het licht van de huidige realiteit van de pandemie, verdiende de stemmen van PS, PSD, Chega en het Liberaal Initiatief en onthoudingen van PCP, BE, PAN en Livre.

Tijdens het parlementaire debat over dit voorstel gaf de staatssecretaris voor het voorzitterschap van de Raad van Ministers, André Moz Caldas, toe dat er maatregelen zijn die voor de toekomst kunnen worden gebruikt, zoals de mogelijkheid voor gemeenten om op afstand te vergaderen en vergaderingen uit te zenden of medische certificaten af te geven voor kankerpatiënten en gehandicapten.

André Moz Caldas legde uit dat het wetsvoorstel bedoeld is om "een groot aantal verschillende wetten in te trekken die door de Vergadering van de Republiek in het kader van de pandemie zijn aangenomen".

De regering handhaaft het verplichte gebruik van maskers in de gezondheidszorg en in bejaardentehuizen.

Dit voorstel zal nu worden besproken in de Commissie constitutionele zaken, rechten, vrijheden en garanties.