Toen ze opgroeide, was haar meester zo onder de indruk van haar voorzichtigheid en deugdzaamheid dat hij haar de leiding gaf over zijn huishouden. De bekendheid van haar deugden verspreidde zich door heel Frankrijk, en koning Clovis II. nam haar tot vrouw. Ze werd niet zelfingenomen, ze leek zelfs nederiger te worden dan voorheen. Haar nieuwe positie gaf haar de middelen om echt een moeder voor de armen te zijn; de koning gaf haar de sanctie van zijn koninklijk gezag voor de bescherming van de kerk en de zorg voor de armen.


De dood van haar man liet haar als regentes van het koninkrijk achter. Zij verbood onmiddellijk de onderwerping van christenen, deed alles wat in haar macht lag om de vroomheid te bevorderen en vulde Frankrijk met ziekenhuizen en religieuze huizen. Zodra haar zoon Clotaire de leeftijd had om te regeren, trok zij zich terug uit de wereld en trad in het klooster van Chelles.


Credits: PA; Auteur: PA;

Hier leek zij haar wereldse waardigheid geheel te vergeten, en onderscheidde zich van de rest van de gemeenschap slechts door haar uiterste nederigheid, haar gehoorzaamheid aan haar geestelijke meerderen, en haar toewijding aan de zieken, die zij troostte en diende met wonderbaarlijke liefdadigheid. Toen ze ouder werd, bezweek ze aan ziekte en stierf op 30 januari 680 na Christus.


Zij is de patroonheilige van wezen, verlaten kinderen, weduwen en zieken.