Uit een studie van het banenportaal Jobatus blijkt dat "het controleren van sociale netwerken steeds vaker voorkomt in het wervingsproces".

De helft van de bedrijven in Portugal (50%) zegt de sociale media van kandidaten te controleren voordat ze hen in dienst nemen. Dit is een van de belangrijkste conclusies van het meest recente onderzoek van het banenportaal Jobatus, waaruit bleek dat hetzelfde geldt voor organisaties in Brazilië.

Het onderzoek concludeerde ook dat bedrijven die deze controle uitvoeren vooral Facebook en LinkedIn gebruiken om de digitale aanwezigheid van kandidaten te analyseren, aldus NM.

Uit de studie, die is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld bij een steekproef van 10.000 bedrijven in Portugal en Brazilië, bleek dan ook dat "het controleren van sociale netwerken steeds vaker voorkomt in het wervingsproces" en door organisaties wordt gebruikt om "de persoonlijkheid, het gedrag en de communicatievaardigheden van kandidaten te evalueren".

Negatief effect

Van de bedrijven die de sociale media van kandidaten controleren, zegt 75% kandidaten te hebben afgewezen op basis van informatie op hun sociale media-accounts. Deze trend kan dus "een negatieve impact hebben op kandidaten die hun online aanwezigheid niet goed beheren", legt Jobatus uit.

Aan de andere kant zegt 25% van de bedrijven die de sociale netwerken van kandidaten controleren positieve informatie te vinden die helpt bij hun aanwervingsbeslissing. "Sommige kandidaten hebben bijvoorbeeld ervaring met vrijwilligerswerk, deelname aan sociale projecten of professionele vaardigheden die niet in de cv's werden vermeld", legt dezelfde bron uit.