"In februari 2023 werd de mediane waarde van de bankwaardering, uitgevoerd in het kader van kredietaanvragen voor de aankoop van woningen, vastgesteld op 1.478 euro per vierkante meter (euro/m2), met een daling van zeven euro (0,5%) ten opzichte van januari 2023", aldus het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE).

De enige stijging ten opzichte van de vorige maand werd vastgesteld in Alentejo (0,7%), met de grootste daling in het centrum (-1,1%).

In vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar is de mediane waarde van de taxaties in februari met 12,5% gestegen (14,9% in januari 2023), waarbij de grootste variatie werd genoteerd in de autonome regio Madeira (16,1%) en de laagste in de autonome regio van de Azoren (4,9%).

Volgens het bureau voor de statistiek is het aantal bankbeoordelingen dat voor de bepaling van de mediaanwaarde van de bankbeoordeling in februari in aanmerking werd genomen, opnieuw gedaald en bedraagt het ongeveer 20.000, wat neerkomt op een vermindering met 29,2% ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar en 38,7% minder dan in mei jongstleden, de maand waarin het maximum van de reeks werd geregistreerd.

De hoogste waarden werden genoteerd in de Algarve (2 082 euro/m2) en in de Área Metropolitana de Lisboa (1 987 euro/m2), terwijl Alentejo de laagste waarde registreerde (1 083 euro/m2).

De autonome regio Madeira kende de meest expressieve jaar-op-jaar groei (17,1%) en de autonome regio de Azoren de laagste (9,8%).