De Raad van de Europese Unie (EU) heeft deze dinsdag besloten om vanaf 2035 de verkoop van nieuwe personenauto's met verbrandingsmotor te verbieden en alleen die met een kooldioxidevrije (CO2) uitstoot toe te staan.

De milieuministers van de EU, in vergadering bijeen in Brussel, zijn voorts overeengekomen dat de CO2-uitstoot van nieuwe auto's tussen 2030 en 2034 met 55% moet worden verminderd ten opzichte van het niveau van 2021.

De goedgekeurde tekst voorziet, volgens een verklaring, ook in "een regulerend stimuleringsmechanisme voor voertuigen met nulemissie en lage emissies, dat van kracht zal zijn van 2025 tot eind 2029".

Als onderdeel van dit mechanisme, als onderdeel van het "Fit for 55"-pakket (doelstelling 55), kan een fabrikant die voldoet aan bepaalde benchmarks voor de verkoop van voertuigen met nul- en lage emissies, worden beloond met minder strenge CO2-emissiedoelstellingen, waarbij de referentiewaarde is vastgesteld op 25% voor auto's en 17% voor bestelwagens.

Credits: envato elements; Auteur: donut3771;

Het document gaat ook in op de kwestie van ecologische brandstoffen en voorziet dat de Europese Commissie een "voorstel zal indienen voor de registratie van voertuigen die na 2035 uitsluitend rijden op CO2-neutrale brandstoffen, in overeenstemming met de EU-wetgeving, buiten het bereik van de normen van het wagenpark en in overeenstemming met de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit".

Het Doelstelling 55-pakket is een reeks voorstellen om de EU-wetgeving te herzien en te actualiseren en nieuwe initiatieven te nemen om ervoor te zorgen dat het EU-beleid strookt met de door de Raad en het Europees Parlement overeengekomen klimaatdoelstellingen.