"De veiligheidstroepen hebben er op beslissende wijze toe bijgedragen dat Portugal tot de meest vreedzame landen ter wereld blijft behoren. Veiligheid is een factor van cohesie en een factor van sociale, economische en prestigeontwikkeling van de Portugese staat", aldus José Luís Carneiro.

De ambtenaar sprak ook een woord van "dank en erkentelijkheid" tot de GNR-officieren die het land dienen en de burgers "hun rechten en vrijheden" garanderen.

"Vandaag hebben we een zeer duidelijke en objectieve investering in de verbetering van de arbeidsomstandigheden. De voor 2026 geplande investering bedraagt 607 miljoen euro, die in 2022 is begonnen", zei hij.

De minister van Binnenlandse Zaken benadrukte ook dat deze investering van 607 miljoen euro tot 2026 komt na de investering die tussen 2017 en 2022 is gedaan, van 340 miljoen euro.

"Het betekent dat tussen 2017 en 2026 een investering van bijna een miljard euro wordt verwacht in de verbetering van de infrastructuur, de modernisering van de uitrusting en vooral in de beschermingsvoorwaarden voor een waardige uitoefening van de activiteit", benadrukte hij.