In een verklaring verwijst de toezichthouder voor de burgerluchtvaart dat de raad van bestuur, na analyse van het herziene tariefvoorstel voor 2023 en de klachten die door gebruikers zijn ingediend, heeft besloten het tariefvoorstel van de Concessionária do Serviço Público Airport (ANA) goed te keuren, met uitzondering van de vergoedingen voor Personen met Verminderde Mobiliteit (PMR) en beveiliging, waarvoor "inconsistenties werden vastgesteld".

Het tariefvoorstel van ANA voor de luchthavens van de Lissabon-groep werd goedgekeurd, met een gemiddelde stijging van ongeveer 7,59%, en voor de luchthaven van Porto, met een stijging van 8,38% van de verkeers- en bijstandsheffingen in schaal, waarin het effect van de inflatie (7,10%) en het herstel van schattingsfouten in verband met 2021 zijn verwerkt, maar die globaal genomen een gemiddelde daling van ongeveer -4,29% van de gereguleerde tarieven laat zien.

Voor de luchthaven van Faro voorziet het goedgekeurde tariefvoorstel (met uitzondering van de PMR en de beveiligingsheffingen) in een gemiddelde daling met ongeveer -5,26% van de gereguleerde heffingen en een stijging met 7,10% (overeenkomend met de inflatie) in het geval van de verkeers- en grondafhandelingsheffingen.

Voor de luchthavens van de Azoren (Ponta Delgada, Santa Maria, Horta en Flores) geven de goedgekeurde gereguleerde vergoedingen een gemiddelde stijging van 4,33% te zien.

Voor de luchthavens van Madeira (Funchal en Porto Santo) bedraagt de gemiddelde stijging van de gereguleerde vergoedingen 5,88%.

Op de civiele terminal van Beja stijgen de gereguleerde tarieven gemiddeld met 5,34%.


Wat het PMR-tarief betreft, dat identiek is voor alle luchthavens van het ANA-netwerk, was de ANAC van oordeel dat het ingediende tariefvoorstel "niet aantoont dat de voorziene middelen toereikend zijn voor de geraamde verkeersniveaus, en ANA moet de ANAC binnen 10 werkdagen de nodige elementen voor een dergelijke beoordeling toezenden", tegen half april.

"Daarom wordt de PMR-vergoeding voorlopig gehandhaafd op 0,64 euro per passagier, totdat een definitieve beslissing kan worden genomen", aldus de regelgever in de verklaring.

Wat het voorstel voor de beveiligingsvergoeding betreft, die eveneens identiek is voor alle luchthavens van het ANA-netwerk, wijst de ANAC erop dat "sommige verhogingen van de voorgestelde kostenbasis twijfels doen rijzen over de redelijkheid ervan", en gelast ANA om binnen 10 werkdagen de nodige elementen voor een dergelijke evaluatie mee te delen.

"Voorlopig blijft de bij verordening goedgekeurde beveiligingsvergoeding van 3,54 euro per instappende passagier van kracht.