Fernando Medina, minister van Financiën, heeft een belastingverlichting voor de huurmarkt aangekondigd. Volgens de minister van Financiën zullen de huren niet langer worden belast tegen een algemeen tarief van 28%, maar tegen 25%.

Bovendien kondigde Fernando Medina aan dat de belasting op huurprijzen "aanzienlijk" zal dalen naar gelang van de duur van de huurcontracten, en slechts 5% mag bedragen voor contracten die meer dan 20 jaar lopen.