Offshore vennootschapsstructuren zijn echter controversieel vanwege de daaraan verbonden implicaties. Deze risico's hebben geleid tot wetswijzigingen om de praktijk van het bezitten van onroerend goed via een naamloze vennootschap te reguleren.

Hoewel offshore structuren bepaalde voordelen kunnen bieden, worden degenen die Portugese eigendommen bezitten in offshore jurisdicties die op de grijze of zwarte lijst staan, geconfronteerd met aanzienlijke risico's en uitdagingen. En het is niet alleen waar de eigenlijke vennootschap is gevestigd dat het probleem vormt; als een offshore vennootschap wordt bediend door agenten die in dit soort rechtsgebieden zijn gevestigd, kunnen ook zij het moeilijk krijgen. Wij onderzoeken de gevolgen van het aanhouden van eigendommen in deze jurisdicties en de voordelen van het herschikken van vennootschappen naar gunstiger locaties.


De gevaren van grijze en op de zwarte lijst geplaatste jurisdicties

De Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond die verantwoordelijk is voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, classificeert landen met strategische tekortkomingen in hun antiwitwasmaatregelen (AML) en maatregelen ter bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) als landen die op de grijze of zwarte lijst staan. Landen op de grijze lijst hebben zich ertoe verbonden de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken, terwijl landen op de zwarte lijst een aanzienlijk risico vormen voor het internationale financiële stelsel.

Voor expat-eigenaren met banden met grijze of zwarte landen kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. Een van die gevolgen is een verhoogde controle. Toezichthouders, banken en andere financiële instellingen kijken vaak met argusogen naar transacties waarbij risicovolle jurisdicties betrokken zijn. Dit kan leiden tot grondiger onderzoek, vertraging van transacties en aanvullende documentatievereisten.

Reputatieschade is een ander gevolg van het aanhouden van onroerend goed in rechtsgebieden die op de grijze of zwarte lijst staan. Het stigma van associatie met een rechtsgebied met een hoog risico kan de reputatie van zowel personen als ondernemingen aantasten, waardoor het moeilijk wordt om investeerders aan te trekken of partnerschappen aan te gaan.

Belastingproblemen en juridische problemen kunnen ook op de loer liggen. Regeringen kunnen hogere belastingtarieven of speciale rapportageverplichtingen opleggen aan personen die banden hebben met grijze of op de zwarte lijst geplaatste rechtsgebieden, waardoor de belastingdruk op Portugese vastgoedactiva kan toenemen. Niet-naleving van internationale regelgeving, zoals die in verband met belangrijke AML- en CFT-wetgeving, kan leiden tot juridische sancties voor personen en bedrijven die banden hebben met rechtsgebieden met een hoog risico.


De laatste en zeker niet de laatste implicatie zijn hogere financiële hindernissen en extra bureaucratie. Banken en financiële instellingen kunnen terughoudender zijn om diensten te verlenen aan personen die banden hebben met grijze of op de zwarte lijst geplaatste rechtsgebieden, wegens het verhoogde risico op het witwassen van geld of andere financiële misdrijven.


Overdracht naar gunstige rechtsgebieden

Als u de risico's in verband met grijze en zwarte rechtsgebieden wilt beperken, kan het herschikken van bedrijven naar rechtsgebieden die op de witte lijst staan een aantrekkelijke optie zijn voor wie hoopt op een gemakkelijker leven. Bedrijven in meer gerenommeerde jurisdicties die op de witte lijst staan, hebben over het algemeen minder beperkingen en een grotere transparantie en naleving, waardoor ze aantrekkelijker zijn voor investeerders en zakenpartners. Het vestigen van uw offshore bedrijf in jurisdicties die op de witte lijst staan, kan ook de mate van toezicht op de regelgeving verminderen, wat resulteert in soepelere transacties en minder vertragingen in verband met naleving.


Het belang van betrouwbare zaakwaarnemers

Een bedrijf omzetten van een risicovolle jurisdictie naar een gunstigere locatie kan complex en tijdrovend zijn, omdat het uitgebreide kennis vereist van internationale wetten, voorschriften en beste praktijken. De begeleiding inroepen van een betrouwbaar bedrijf met expertise in herdomiciliëring kan helpen dit ingewikkelde proces te navigeren, waarbij de naleving van alle toepasselijke voorschriften en een soepele overgang naar het nieuwe rechtsgebied worden gewaarborgd.

Ga voor meer informatie naar: https://www.gibro.com/services/company-re-domiciliation

www.gibro.com