Alle na 16 februari ingediende aanvragen voor nieuwe gouden visa zijn niet langer geldig. Verblijfsvergunningen voor investeringen in het kader van de algemene regeling blijven echter van kracht. De aankondiging werd gedaan door de premier, tijdens een persconferentie in Almada, om enkele van de meest controversiële maatregelen van de "Mais Habitação" toe te lichten.

"Niets rechtvaardigt een speciale regeling voor gouden visa", aldus António Costa, die erop wees dat de overgrote meerderheid van deze verblijfsvergunningen (89%) tussen 2012 en 2023 uitsluitend voor de aankoop van onroerend goed was bestemd, met slechts 22 gevallen waarin investeerders banen creëerden.

Volgens António Costa "zijn de reeds verleende visa gewaarborgd", zodat de in het kader van dit programma verleende verblijfsvergunningen bij de verlenging zullen worden omgezet in normale verblijfsvergunningen, identiek aan die van elke andere buitenlandse burger". Op die manier zal "iedereen volgens het algemene recht worden behandeld".


Gouden visa voor ondernemers blijven van kracht

Onder dit type visum valt bijvoorbeeld het StartUP-visum, een programma om buitenlandse ondernemers te ontvangen die in Portugal een project van ondernemerschap of innovatie willen ontwikkelen. Bij de beoordeling van deze nieuwe visumaanvragen wordt rekening gehouden met de economische, sociale, wetenschappelijke, technologische of culturele relevantie van de investering.