Nou ja, niet precies, maar ze lijken genoeg op elkaar dat het makkelijk te raden is! Daarom is het leren van Portugees-Engelse cognaten (verwante woorden) een geweldige manier om snel een woordenschat op te bouwen.

Cognaten zijn simpelweg woorden die in beide talen sterk op elkaar lijken, meestal door een gemeenschappelijke stam. Bijvoorbeeld, het Portugese woord voor hotel is... hotel. Ze worden precies hetzelfde gespeld, maar de uitspraak is natuurlijk anders.

Als u een paar van de typische spellingspatronen kent, kunt u soms gefundeerde gissingen maken over hoe een woord moet worden gevormd, of over de betekenis van een woord dat u hoort. De volgende keer dat je een woord vergeet in een gesprek, kun je dit misschien uitproberen!

Bedenk dat dit geen strikte patronen zijn, dus ze gelden niet voor elk woord. Kun jij de betekenis van deze woorden raden?

ph / f: telefone, farmácia

th / t: atleta, matemático

-tion / -ção: opção, situação

-ty / -dade: sociedade, comunidade

-ism / -ismo: racismo, turismo

-ble / -vel: responsável, memorável

-cy / -cia: agência, fluência

-ly / -mente: exatamente, precisamente

-fy / -ficar: identificeren, rechtvaardigen

-age / -agem: coragem, percentagem

-ance of -ence / -ância, ência, ênça: importância, licença

toegevoegd -o, -a, of -e: importante, moderno, música

Pas echter op voor valse cognaten! Er zijn sommige woorden die op cognaten lijken, maar eigenlijk een andere betekenis hebben. Resumir betekent bijvoorbeeld "samenvatten", niet "hervatten", en puxe betekent "trekken"!

Leer meer patronen en cognaten, en hoor de uitspraak van deze woorden op: www.PracticePortuguese.com/AnswerKey