De Europese commissaris voor financiële diensten, financiële stabiliteit en kapitaalmarktenunie, Mairead McGuinness, meldde dit in antwoord op een parlementaire vraag van het Spaanse parlementslid van de Balearen Rosa Estaràs, van de Partido Popular (PP).

Volgens een bericht van idealista/news was de vraag van het parlementslid of de lidstaten de aankoop van woningen aan niet-ingezetenen zouden kunnen beperken, rekening houdend met beperkingen op het kapitaalverkeer tussen EU-landen.

In het officiële antwoord herinnert Brussel eraan dat artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de EU beperkingen van het kapitaalverkeer in verband met de verwerving van onroerend goed, "met inbegrip van huisvesting", door niet-ingezeten burgers verbiedt.

Het benadrukt echter dat "dergelijke beperkingen gerechtvaardigd kunnen zijn" om "redenen van openbare orde of openbare veiligheid, of om dwingende redenen van algemeen belang die in de rechtspraak van het HvJEU zijn erkend, mits zij niet-discriminerend zijn en evenredig aan het beoogde doel".

Dit betekent dat de maatregelen "geschikt moeten zijn om op coherente en systematische wijze de verwezenlijking van het beoogde doel te waarborgen" en niet verder mogen gaan "dan nodig is om dit doel te bereiken", voegt zij eraan toe.


Balearen wil verbod op buitenlandse kopers in eigen land

In de vraag van het Mallorcaanse parlementslid werd geen melding gemaakt van deze mogelijkheid, waarover op de Balearen al enkele maanden wordt gedebatteerd. Onlangs beloofde de algemeen secretaris van de Podemos-partij en huidige minister van Sociale Rechten en Agenda 2030, Ione Belarra, om "druk uit te oefenen" op het socialistische deel van de Spaanse regering, zodat "de eilanden de beperking op de aankoop van woningen van niet-ingezetenen wettelijk kunnen vastleggen" .

De vice-president van de regering van de Balearen, Juan Pedro Yllanes, heeft herhaaldelijk gezegd dat het HvJEU een "Balearen-uitzondering" zou kunnen aanvaarden om deze maatregel toe te staan, rekening houdend met de "bijzondere omstandigheden" op de eilanden. Yllanes garandeert dat het HvJEU dit type regeling "niet volledig uitsluit" en dat de Balearen "voldoen aan de vereisten" om deze beperking toe te staan.


Overweegt Portugal ook de verkoop aan buitenlanders te verbieden?

In Portugal heeft de Bloco de Esquerda (BE) aan het begin van het jaar een wetsvoorstel ingediend om de verkoop van onroerend goed aan burgers of bedrijven met hoofdkantoor of vaste verblijfplaats in het buitenland te verbieden, als een manier om de prijsstijging op de vastgoedmarkt tegen te gaan. Een maatregel die voorlopig niet in de plannen van de regering voorkomt.

Ook de vastgoedsector is niet blij met een dergelijke maatregel. Rafael Ascenso, CEO van Porta da Frente, zei dat een dergelijke maatregel "de markt zou kunnen imploderen".

"In de 27 jaar dat we op de markt actief zijn, hebben we nog nooit een populistische maatregel gezien die werkte. Onze realiteit is niet dezelfde als in Canada, integendeel, we hebben de afgelopen jaren geleefd van een groot deel van de inkomsten die we hadden via buitenlands onroerend goed", aldus de functionaris.