De beheerscommissie van het natuurpark Ria Formosa (PNRF), waarvan AMAL lid is, heeft twee vragenlijsten gelanceerd, één gericht op mensen die in het parkgebied wonen of werken en één gericht op bezoekers, met als doel meningen te verzamelen over dit beschermde gebied, waarmee rekening kan worden gehouden bij het plannen van toekomstige acties.

Credits: Wikipedia; Auteur: Ricardo Oliveira;

Dit initiatief maakt deel uit van het huidige model van gezamenlijk beheer van nationaal beschermde gebieden, dat tot doel heeft een dynamische benadering van het beheer in te voeren die gebaseerd is op nabijheid en duurzaamheid. Daartoe stellen verschillende entiteiten het beste wat ze te bieden hebben ten dienste van het beschermde gebied binnen het kader van hun bevoegdheden en toekenningen, waarbij in elk gebied een participatief, collaboratief en gearticuleerd beheer in praktijk wordt gebracht, met bijzondere aandacht voor promotie, bewustmaking en communicatie.

Credits: Wikipedia; Auteur: gertrudis2010;

Via vragenlijsten, bestemd voor bewoners en bezoekers, worden antwoorden gezocht op verschillende onderwerpen en kan de mening van mensen over het functioneren van het natuurpark Ria Formosa en het belang ervan voor de regio worden achterhaald, alsmede bijdragen voor in de toekomst uit te voeren maatregelen.

De antwoorden zijn volledig anoniem en kunnen tot 15 april worden ingezonden.

Enquête voor bewoners/werknemers: https: //forms.gle/boXtDy2q8UhuYY266

Vragenlijst voor bezoekers/toeristen: https: //forms.gle/jzMBkxynV4ZxrgrT9