Francisco Amaral (PSD) vertelde Lusa dat hij zich na zijn aantreden in Castro Marim, in 2013, realiseerde dat "er nog 57 heuvels waren waar niet eens drinkbaar water was" en waar de "aanvoer plaatsvond via niet-drinkbare gaten", er zijn nu ongeveer "een half dozijn" dorpen, die in de zomer niet eens water hadden, omdat de boorgaten droog stonden.

Op de vraag van Lusa of de waterdistributie in de verspreide dorpen tegen het einde van zijn mandaat, in 2025, voltooid zal zijn, antwoordde Francisco Amaral bevestigend en gaf hij aan dat de werkzaamheden nu de dorpen Matos en Pisa Barro bereiken.

"Ik ben ervan overtuigd dat een half dozijn daarvan [dorpen] ontbreekt. Er is er één die ons veel zorgen baart, maar we hebben al een technische oplossing gevonden en in principe zal het werk binnenkort worden aanbesteed", aldus de burgemeester van Castro Marim.