Portugal heeft vandaag een meer concurrerende economie dan zes jaar geleden. Volgens gegevens van de Europese Commissie heeft Portugal sinds 2016 verbeteringen laten zien op het gebied van innovatie en geavanceerdheid van de bedrijven en in zijn infrastructuurnetwerk, waardoor het concurrentievermogen van het land met ongeveer 13% kon stijgen ten opzichte van het Europese gemiddelde en Spanje kon inhalen op de Europese ranglijst.

Uit de conclusies van de index voor regionaal concurrentievermogen van de Europese Unie blijkt bijvoorbeeld dat Portugal van de 27 lidstaten van de Europese Unie de afgelopen zes jaar het land was dat zich het meest heeft verbeterd in de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de productie van innovatieve producten en processen - wat blijkt uit het aantal nieuwe octrooien dat in deze periode is geregistreerd.

Volgens de Europese Commissie is het innovatieniveau van de nationale economie gestegen van een concurrentiekracht van slechts 62% van het gemiddelde van de Europese Unie in 2016 naar een niveau dat eind vorig jaar zeer dicht (97%) bij het gemiddelde van de landen in de regio lag.

Het centrum en het noorden van het land hebben sterk bijgedragen aan deze prestatie, waardoor het niveau van het innovatieconcurrentievermogen van hun bedrijven tussen 2016 en 2022 meer dan verdubbeld is ten opzichte van het gemiddelde van de landen van de Europese Unie.

Volgens de Europese Commissie is Portugal er zelfs in geslaagd om van een concurrentieniveau van "business sophistication" dat in 2016 onder het Europese gemiddelde lag, vandaag een van de tien economieën van de Europese Unie te zijn met het hoogste concurrentievermogen in dit opzicht, en landen als Ierland, Duitsland, Denemarken en Spanje voor te blijven.