De onderstaande standpunten zijn afkomstig van juridische deskundigen op dit gebied en vertegenwoordigen niet de mening van EQTY Capital.


Filipe Eusebio (Ana Bruno & Associados): Het algemene juridische standpunt is dat veel van wat is voorgesteld niet correct is in termen van de grondwet. We mogen niet vergeten dat dit een voorstel is en niet in steen gebeiteld. Er moet nog veel herzien en geprocedeerd worden en de juridische gemeenschap in Portugal is overtuigd van de noodzaak van belangrijke wijzigingen in het voorstel.


Tomas Teixeira (CCA Law): Er is nu een proces gaande dat moet worden gerespecteerd. Gedurende deze tijd zal er in verschillende stadia duidelijkheid ontstaan naarmate de plooien in het voorstel worden gladgestreken, waarbij de nadruk zal liggen op onrechtmatigheden en ervoor zal worden gezorgd dat het uiteindelijke wetsvoorstel in overeenstemming is met de grondwet van Portugal.


Catarina Sardinha (Up Legal): Het juridische standpunt lijkt overeen te komen met dat van de president van de Republiek die het voorstel zal moeten ratificeren zodra het Parlement erover heeft gestemd. President Marcelo Rebelo de Sousa heeft zijn bezorgdheid geuit over de grondwettelijkheid en de daadwerkelijke mogelijkheid om het voorstel uit te voeren. Wij wachten met spanning de ontwikkelingen af om de verwachtingen goed te kunnen managen, maar zijn bemoedigd door de stevige procedure die dit voorstel nog moet doorlopen.