Volgens een persbericht is het onderzoek ter bestrijding van digitale piraterij, uitgevoerd door de Nationale Eenheid ter bestrijding van cybercriminaliteit en technologische criminaliteit (UNC3T), in samenwerking met het Openbaar Ministerie (PJ), ontstaan na een klacht van enkele van de grootste Noord-Amerikaanse bedrijven in de audiovisuele sector, namelijk Disney, Paramount Pictures, Universal City Studios, Columbia Pictures, Warner Bros, Netflix en Amazon.

De klacht was gericht tegen een "internationale criminele groep die in de illegale fora voor het delen van cinematografische inhoud algemeen bekend is onder de naam EVO Release Group", die, aldus het PJ, "sinds 2019 wereldwijd een van de meest actieve piratengroepen was bij de verspreiding van door auteursrechten beschermde audiovisuele producten".

In het kader van de operatie "EVO 1.2" zijn in Portugal huiszoekingen verricht, is IT-materiaal in beslag genomen en zijn drie verdachten aangehouden op verdenking deel uit te maken van de EVO Release Group.

De vermeende leider van de groep in Portugal werd aangehouden en aan verscheidene dwangmaatregelen onderworpen, zoals een verbod op contact met de andere verdachten, een verbod op toegang tot bepaalde "sites" en daarmee verband houdende servers en een verbod op de aankoop van computerapparatuur.

"De groep stelde verschillende audiovisuele inhoud (namelijk films en series) beschikbaar die illegaal van de servers van de slachtoffers was gehaald, waardoor een verlies van meer dan 1.000.000,00 euro werd veroorzaakt, via P2P-sharing", luidt de verklaring.

Uit het onderzoek van de PJ, dat begin 2022 van start ging, bleek dat de EVO Release Group handelde door de inhoud van de beoogde entiteiten te extraheren en te hercoderen met gespecialiseerd computermateriaal om deze vervolgens te verspreiden op illegale platforms op het internet.

De servers van deze groep die illegale inhoud opsloegen, bevonden zich in de Verenigde Staten van Amerika en de FBI werkte mee aan de inactivering ervan.