De meeste kredieten die voor drie en zes maanden op Euribor zijn geïndexeerd, hebben nog steeds een lagere index dan toen ze werden afgesloten, zo blijkt uit recente verklaringen van de gouverneur van de Banco de Portugal (BdP) tijdens de hoorzitting van de commissie Begroting en Financiën. Mário Centeno denkt dat de piek van de rente in augustus zal aanbreken.

Volgens Centeno is de huidige situatie "uitdagend" door de snelle manier waarop de stijging van de rente is omgezet in de indexen van de meeste woningkredieten. Centeno zei dat 75% van de contracten die zijn geïndexeerd op de driemaands Euribor en 69% van de contracten die zijn geïndexeerd op zes maanden "een lagere index hebben dan de index die in het oorspronkelijke contract is gebruikt". In het geval van de op de 12-maands Euribor geïndexeerde contracten betreft deze situatie 34% van de contracten.

De maximale waarde van de Euribor 12 maanden zal echter al in februari zijn bereikt, terwijl de op drie en zes maanden geïndexeerde contracten "pas in de zomermaanden van dit jaar hun maximum zullen bereiken". Het gaat om 70% van de woningkredietcontracten, rekening houdend met het feit dat momenteel 40% van de contracten Euribor op zes maanden, 30% op drie maanden en 30% op twaalf maanden gebruikt.