Volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE): "In tegenspraak met het gedrag van de economische activiteit in Portugal, waarin het bbp aanzienlijk daalde in de context van de Covid-19 pandemie (-6,5 procent), steeg de DNPA (Nationale uitgaven voor milieubescherming) met 2,2 procent", in 2020.

De DNPA bedroeg dat jaar 3.334,4 miljoen euro, wat overeenkomt met 1,7 procent van het bbp (bruto binnenlands product).

"Samenlevingen waren verantwoordelijk voor meer dan de helft van de DNPA (53,3 procent), terwijl overheidsdiensten en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van gezinnen 25,8 procent voor hun rekening namen en gezinnen de resterende 20,9 procent".

Afvalbeheer (40,3 procent) en afvalwaterbeheer (32,4 procent) leveren de grootste bijdragen aan die uitgaven, waarbij publieke educatie op het gebied van milieubescherming "steeds meer tot uitdrukking komt", aldus de verklaring van INE, die preciseert dat "Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (O&O) voor milieubescherming 21,8 procent vertegenwoordigden" en dat het "in deze institutionele sectoren is dat O&O het meest bijdroeg aan de DNPA".

In 2020 was de werkgelegenheid in de milieubescherming "goed voor 1,0 procent van de nationale werkgelegenheid" en steeg zij met 8,3 procent, terwijl zij in de economie met 2,2 procent was gedaald. De investeringen in de productie van diensten groeiden met 10,2 procent.

In een vergelijking met de andere landen van de Europese Unie en met 2019 als het laatste jaar met beschikbare gegevens, "was het gewicht van DNPA in het BBP (1,7 procent) onder het EU27-gemiddelde (2,0 procent)" en bezette Portugal de 20e positie met betrekking tot die 'per capita' uitgaven, met 317,30 euro per inwoner, bijna de helft van het EU27-gemiddelde (629,60 euro).