Minister van het voorzitterschap, Mariana Vieira da Silva, kondigde het wetsdecreet aan dat het einde bepaalt van het verplichte gebruik van maskers in gezondheidsinstellingen en -diensten, dat was opgelegd naar aanleiding van de pandemie van covid-19.

De minister voegde eraan toe dat het ook niet langer verplicht is om een masker te gebruiken in woonstructuren, opvang of thuiszorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen, ouderen of gehandicapten.

Hetzelfde gebeurt in de eenheden van het nationale netwerk voor continue zorg, waar het verplichte gebruik van het masker nog bestond.