"De Bank heeft het quotum aan bankbiljetten veiliggesteld dat haar is toegewezen in het kader van de overeenkomst met de centrale banken van Oostenrijk en België en heeft de productie toegewezen aan Valora, die 108 miljoen bankbiljetten van 20 euro en 78,4 miljoen bankbiljetten van 10 euro heeft geleverd", staat te lezen in het "Verslag over de monetaire uitgifte" voor 2022 dat door de BdP is vrijgegeven.

Elk van de nationale centrale banken in de eurozone produceert jaarlijks een beperkt aantal coupures van eurobankbiljetten, in een hoeveelheid die overeenkomt met een deel van de totale productie van het Eurosysteem.

"Dit gedecentraliseerde productiemodel garandeert een grotere efficiëntie in het productieproces en een grotere uniformiteit in de kwaliteit van de bankbiljetten, terwijl de uitwisseling van de verschillende coupures die tussen de nationale centrale banken worden geproduceerd, het mogelijk maakt te voorzien in de behoeften aan bankbiljetten van elke lidstaat", legt BdP uit.

In Portugal is de productie van eurobankbiljetten sinds de invoering van de euro toegewezen aan Valora, en op grond van een in 2018 met de centrale banken van Oostenrijk en België gesloten overeenkomst zijn de productiequota van eurobankbiljetten van de drie centrale banken samengevoegd en is deze productie billijk verdeeld tussen Valora en de Oostenrijkse drukkerij.

"Tot april 2022 steeg de vraag naar bankbiljetten, gedreven door de inval in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende vrees voor onderbreking van de normale werking van het betalingsverkeer, maar deze groei werd vanaf juli gedeeltelijk tenietgedaan door het effect van de stijgende rente. De rente van de Europese Centrale Bank, die de opportuniteitskosten van het aanhouden van dit soort activa verhoogde en aldus een grotere terugkeer van de bankbiljetten naar de centrale banken in de hand werkte", preciseert hij.