Volgens een in het Diário da República gepubliceerde verordening: "Hoewel het gebruik van maskers een belangrijke maatregel blijft om de overdracht van SARS-CoV-2 te voorkomen, met name in omgevingen en bij bevolkingsgroepen met een verhoogd risico, wordt het passend geacht om het verplichte gebruik van maskers en vizieren in woonhuizen, alsmede in eenheden voor continue geïntegreerde zorg van het Nationaal Netwerk van Geïntegreerde Continue Zorg te staken", aldus het diploma, dat vandaag van kracht wordt.

De regering rechtvaardigt dit besluit met "de evolutie van de epidemiologische situatie van de ziekte van covid-19, de wetenschappelijke kennis, de doeltreffendheid en de hoge vaccinatiegraad die in Portugal zijn bereikt, het kennisniveau van de bevolking over volksgezondheidsmaatregelen, namelijk het gebruik van een masker, de ademhalingsetiquette, de ventilatie van ruimten en de fysieke afstand", waardoor de dodelijkheid en het sterftecijfer, de incidentie van de ziekte en de gevolgen voor de gezondheidsdiensten konden worden verminderd en de economische en sociale activiteit kon worden hervat.

Volgens de regering sluit Portugal aan bij andere Europese landen, die reeds zijn overgegaan tot het opheffen van de meeste beperkende maatregelen als reactie op de pandemie van de covidi-ziekte-19.

Op de dag dat het decreet door de Raad van Ministers werd goedgekeurd, gaf het ministerie van Volksgezondheid aan dat de aanbeveling voor het gebruik van maskers blijft bestaan, voornamelijk in gesloten ruimten of mensenmassa's, door kwetsbare personen, zoals personen met chronische ziekten of in een situatie van verminderde immuniteit, met een verhoogd risico op covid-19.

Het decreet dat "de stopzetting vaststelt van het verplichte gebruik van maskers en vizieren voor toegang tot of verblijf op bepaalde plaatsen, in het kader van de pandemie van de covid-19-ziekte" werd op 6 april goedgekeurd door de Raad van Ministers, nadat het afgelopen vrijdag was afgekondigd door de president van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, en maandag werd medeondertekend door de eerste minister, António Costa.