In het algemeen vinden de gebruikers de prijs van de nationale gezondheidszorg nog steeds adequaat, maar zij hebben ook een perceptie van de waarde van de gebruikerstarieven die hoger is dan de werkelijke waarde, niet wetende dat deze in sommige gevallen niet meer worden betaald.

Als voorbeeld geeft de studie de werkelijke waarde en de door de gebruikers gepercipieerde waarde van de gebruikerstarieven voor verschillende diensten.

Consulten bij de huisarts of de huisarts in het gezondheidscentrum worden niet meer betaald, maar de gebruikers blijven denken dat ze bijna 3 euro kosten, hetzelfde geldt voor externe/specialistische consulten in openbare ziekenhuizen, die zij op 7 euro schatten.

Het is in de gezondheidstoestand en de levenskwaliteit dat de doeltreffendheid van het SNS meer tot uiting komt, vanuit het perspectief van de gebruiker, die de doeltreffendheid van geneesmiddelen (76) hoger inschat dan die van de ontvangen gezondheidszorg (73,3).

Uit de studie blijkt dat de meerderheid van de Portugezen hun gezondheidstoestand positief beoordeelt: 74% vindt deze "goed" of "zeer goed". Dit cijfer is echter lager dan in 2021 (77%).

Op een schaal van 1 tot 100 beoordelen de Portugezen hun gezondheidstoestand met 75 punten (75,7 in 2021). Zonder het effect van het SNS zou de gezondheidsindex 64,7 zijn (63,2 in 2021).