De uitvoering van het PAY-project begint volgende maand, in een proces dat gefaseerd zal verlopen tot medio 2024, waarbij de eerste resultaten in 2025 worden verwacht.

"We willen geen operator zijn die ervoor zorgt dat aan het eind van de dag transacties worden afgewikkeld en bewegingen worden gemaakt naar de rekening van de centrale bank. We willen een speler zijn in de betalingsstrategie in Portugal", aldus de administrateur van de Banco de Portugal, Hélder Rosalino, en gemeld door ECO.

Rosalino voegde er vervolgens aan toe dat de centrale bank bezig was met de ontwikkeling van een database met meer gedetailleerde en analytische informatie over het betalingssysteem in Portugal. "We gaan over op informatie per betaling", verklaarde hij.

Het project "zal het mogelijk maken te voldoen aan de toenemende vraag naar informatie voor analyses en studies die nodig zijn voor het vervullen van verschillende taken".

Tot deze functies behoren bijvoorbeeld de vaststelling van beleid in het kader van het gebruik van betalingsinstrumenten, het toezicht op betalingssystemen en -instrumenten, de analyse van gebruikersvoorkeuren, de identificatie van regionale asymmetrieën in de toegang tot betalingsinstrumenten of het bijna in real time volgen van de ontwikkeling van de Portugese economie en het toerisme, somt de toezichthouder op.

Momenteel publiceert de centrale bank jaarlijks het verslag over betalingssystemen met gegevens over het aantal transacties en de bedragen per betaalmiddel, onder meer per kaart, contant geld, krediet of onmiddellijke overmaking. Vorig jaar werden op de Portugese betaalmarkt 3.730 miljoen transacties geregistreerd, waarmee 655,5 miljard euro was gemoeid.

Gegevens van deze granulariteit en frequentie waren essentieel om de impact van de lockdown op de economie tijdens de pandemie te begrijpen, toen winkels gesloten waren, mensen niet naar buiten konden en grenzen gesloten waren.

"Het zal de entiteiten die de gegevens verstrekken, in staat stellen efficiënter te werken en de kosten voor het rapporteren van informatie aan de Bank van Portugal op middellange termijn te verlagen, en toegang geven tot meer uitgebreide en tijdige informatie, namelijk over de positionering in de markt".

De samenleving in het algemeen zal ook van het project profiteren doordat zij via het portaal voor betalingsstatistieken van de Banco de Portugal, BPstat, toegang krijgt tot meer gedetailleerde en tijdige informatie op het gebied van betalingen.