De vereniging, die de belangrijkste vastgoedadviesbureaus in Portugal vertegenwoordigt - B. Prime, CBRE, Cushman & Wakefield, JLL, Savills en Worx - bekritiseert "alle maatregelen die van invloed zijn op het aantrekken van investeringen voor de nationale markt" en roept op tot de uitvoering van overheidsbeleid dat op consensus berust, met als doel vertrouwen te wekken bij alle marktdeelnemers, die "van fundamenteel belang zijn om het gebrek aan woningaanbod aan te vullen".

In het aan de uitvoerende macht overhandigde document, waarin zij zegt maatregelen te hebben voorgesteld die zij van fundamenteel belang acht voor de stabilisering van de sector en de daaruit voortvloeiende toename van het woningbestand, wijst ACAI op "de dringende noodzaak om de afgifte van vergunningen te versnellen, aangezien vertragingen factoren zijn die wegen op de uiteindelijke bouwkosten en bijgevolg op de uiteindelijke prijs van woningen, zowel voor eigenaars als voor huurders".

Jorge Bota, voorzitter van ACAI, daagt in de nota de uitvoerende macht uit om alle spelers in de vastgoedsector op te roepen om deel te nemen aan de bespreking van het onderwerp in het parlement, "zodat een wet kan worden bereikt die echt oplossingen creëert en aansluit bij de realiteit van de markt".

"Zonder particulier initiatief zal de Staat het probleem niet oplossen, en daarom is ACAI in een bevoorrechte positie om, in samenwerking met het Parlement, een kader te verkrijgen dat mogelijk maakt wat iedereen wil, meer betaalbare huisvesting voor iedereen", besluit hij.