Volgens de markttoezichthouder daalde het in FII's belegde bedrag met 0,03% tot 8.761,3 miljoen euro. Hetzelfde gebeurde niet bij de FEII en FUNGEPI, waarvan de waarde met 2% en 0,2% toenam tot respectievelijk 3.312,2 miljoen euro en 266,5 miljoen euro.

"Tijdens de verslagperiode waren de landen van de Europese Unie (EU) de bestemming van alle investeringen in vastgoedactiva, waarbij 47,9% van de open portefeuille van FII en FEII werd geïnvesteerd in vastgoed in de dienstensector. Ook de investeringen van FUNGEPI waren vooral gericht op de dienstensector (36,2%)", aldus de nota van de CMVM.