"Wij bevelen voor gebieden met meer druk, namelijk de Algarve, aan dat de gemeenten vergoedingen ontwikkelen die kunnen terugvloeien naar de ecologische duurzaamheid van de gebieden, zoals investeringen in water, natuurbehoud of afvalbeheer", aldus de minister van Milieu en Klimaatactie , Duarte Cordeiro.

De aanbeveling werd gedaan op een persconferentie met de minister van Landbouw, Maria do Céu Antunes, na een twee uur durende vergadering van de Permanente Commissie voor de preventie, de bewaking en de begeleiding van de gevolgen van de droogte (CPPMAES).

"Meer gebruiken, meer betalen"

De twee ambtenaren wezen erop dat de Alentejo en de Algarve al te kampen hebben met ernstige en extreme droogte en kondigden maatregelen aan om het probleem tot een minimum te beperken, waarbij Duarte Cordeiro aanraadde, zoals hij vorig jaar al had gedaan, dat gemeenten "intelligente tarieven ontwerpen", zodat degenen die meer water verbruiken meer betalen.

Degenen die water gebruiken om zwembaden te vullen zouden meer moeten betalen, in tegenstelling tot degenen die water gebruiken voor dagelijks gebruik.