Zijn ouders, die al veel jaren kinderloos waren, noemden hem naar de heilige Franciscus van Assisi, wiens voorspraak zij hadden gezocht. Op 16-jarige leeftijd trok hij zich terug als kluizenaar in een grot aan zee. Aangetrokken door zijn heiligheid, volgden vele leerlingen hem en vormden de eerste gemeenschap van de Orde der Minims.

Die naam was gekozen om aan te geven dat zij als de minsten in de Kerk van God wilden worden beschouwd. Zij voerden een leven van extreme soberheid, sliepen op de kale grond en namen de gelofte van eeuwige onthouding van vlees in acht. De heilige zei tegen hen: Ik vermaan u ernstig, mijn broeders, om zorg te dragen voor uw geestelijk welzijn. De dood is zeker; het leven is kort en verdwijnt als rook.

Credits: PA; Auteur: PA;

In 1481 ging de heilige Franciscus van Paola naar Frankrijk op verzoek van koning Lodewijk XI, die op sterven lag. De heilige zei tegen hem: Zelfs het leven van koningen is in de handen van God, en heeft zijn afspraak grenzen. Lodewijk werd niet genezen, maar leerde van Franciscus om in vrede met de Heer te sterven. Zijn opvolger, Karel VIII, koos de heilige als zijn adviseur en bouwde voor hem verschillende kloosters in Frankrijk en Italië. Franciscus van Paola stierf in 1507.