De regeringen in Lissabon en Brasília hebben benadrukt dat deze reeks verbintenissen een verdubbeling betekent van het aantal juridische instrumenten dat werd bereikt tijdens de laatste top tussen de twee landen, die zes en een half jaar geleden plaatsvond met António Costa als premier van Portugal en met de toenmalige president van Brazilië, Michel Temer.

António Costa en het huidige Braziliaanse staatshoofd, Lula da Silva, ondertekenden de overeenkomsten die verschillende gebieden bestrijken.

Met deze verbintenis wordt volgens de twee regeringen beoogd "het juridische kader vast te stellen voor de toekenning van gelijkwaardigheid van studies in Brazilië (basis- en voortgezet onderwijs) en in Portugal (basis- en voortgezet onderwijs), met het oog op de bevordering van een adequate schoolintegratie van onderdanen van beide landen, met het oog op de voortzetting van hun studies in onderwijsinstellingen in het andere land".

Een ander hoogtepunt is het akkoord over de oprichting van de Portugese school van São Paulo - Centrum voor Portugese taal en cultuur, dat tot doel heeft een gemeenschappelijke afspraak te maken over de oprichting en de werking ervan, "en daartoe een reeks beginselen en verplichtingen vast te stellen die door beide partijen moeten worden nageleefd".

Naast een overeenkomst over getuigenbescherming, met het oog op een gecoördineerde bestrijding van "gewelddadige en georganiseerde criminaliteit", hebben de twee landen ook een memorandum van overeenstemming "voor de instelling van mechanismen ter bevordering van bilaterale samenwerking voor de uitwisseling van goede praktijken bij de bevordering en verdediging van de rechten van gehandicapten".

De verantwoordelijken van Lissabon en Brasília zullen een memorandum op het gebied van energie ondertekenen met als doel "de ontwikkeling en uitvoering van institutionele, technische en wetenschappelijke samenwerking te bevorderen, alsmede het delen van kennis, en de gezamenlijke uitvoering van programma's, projecten en activiteiten aan te moedigen".

Volgens de definitieve tekst zijn op dit gebied van energie "programma's en initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie gepland, alsmede de integratie van hernieuwbare elektriciteit in het net, de opslag van energie en hernieuwbare brandstoffen, zoals waterstof en biomethaan".

Ook op het gebied van geologie en mijnbouw zeggen de nationale en Braziliaanse bestuurders dat zij "de ontwikkeling en uitvoering van institutionele, technische en wetenschappelijke samenwerking, alsmede het delen van kennis willen bevorderen en de gezamenlijke uitvoering van programma's, projecten en activiteiten willen aanmoedigen". Deze verbintenis voorziet in "de oprichting van partnerschappen, het delen van kennis op het gebied van geologisch onderzoek en de exploratie van mineralen en de bijdrage aan de duurzame energietransitie vanuit het oogpunt van de verticalisering van de sector".

Portugal en Brazilië zullen ook verbintenissen ondertekenen voor biomedische samenwerking, met het oog op de versterking van de samenwerking op het gebied van onderzoek, en ook tussen het Portugese ruimtevaartagentschap en het Braziliaanse ruimtevaartagentschap.

Wat dit laatste betreft, is het de bedoeling de samenwerking te bevorderen "op verschillende gebieden van technologieën en ruimtediensten, namelijk op het gebied van observatie voor het beheer en de controle van het grondgebied, op het land en op zee, in het aspect duurzaamheid, alsmede op het gebied van samenwerking inzake infrastructuurtechnologieën voor orbitale en suborbitale lanceersystemen".

Dit protocol voorziet ook in "acties voor de uitwisseling van deskundigen en de organisatie van opleidingsacties, alsmede wederzijdse steun en bijstand".

De twee landen gaan ook een memorandum van overeenstemming ondertekenen om de wederzijdse erkenning van rijbewijzen te bevorderen.