Naast de vijf door de regering voorgestelde opties: Portela+Montijo; Montijo+Portela; haak; Portela+Santarém; Santarém, werden de opties Portela+Alcochete toegevoegd; Portela+Pegões; en Rio Frio+Poceirão, in totaal zeven locaties en negen strategische opties.

De burgemeester weigerde ook aan te geven aan welke oplossing hij de voorkeur geeft om de onafhankelijke technische commissie niet te conditioneren en noemde alleen de belangrijke criteria voor de inwoners van Lissabon bij de keuze van een locatie voor de toekomstige luchthaven: de nabijheid van 20 tot 30 kilometer van de stad, de snelheid van de oplossing "omdat snelheid gewenst is" en milieuoverwegingen.

Volgens de burgemeester van Lissabon zal de uitvoering van sommige van de gepresenteerde oplossingen zes of zeven jaar duren; in dat geval pleit hij voor een tussenoplossing, waarbij de luchthaven Humberto Delgado moet worden verbeterd.

De burgemeester herinnerde eraan dat de regering werkzaamheden aan de luchthaven had beloofd, die tot dusver niet zijn uitgevoerd, en drong er bij de uitvoerende macht op aan "deze werkzaamheden te eisen".