Dit is een daling ten opzichte van januari, maar een stijging ten opzichte van december 2022.

In een eerder uitgebrachte verklaring gaf het INE aan dat het werkloosheidspercentage in februari ten opzichte van januari met 0,2 punten was gedaald tot 6,8%. Nu zegt het instituut dat de werkloosheid in februari 6,9% bedroeg.

Wat maart betreft, voegt INE eraan toe dat de werkloosheid in Portugal zich stabiliseerde op 6,9%, dat wil zeggen een "waarde gelijk aan februari 2023, maar hoger dan december 2022 en maart van hetzelfde jaar", op respectievelijk 0,2 en 1,1 procentpunt.

In dit verband is de werkloze bevolking in maart ten opzichte van februari met 0,3% gedaald tot 362,5 duizend personen (minus 1,3 duizend werklozen). In vergelijking met dezelfde periode in 2022 is er echter een stijging van 21,3% (meer 63,6 duizend werklozen)