DECO is blij met de goedgekeurde maatregelen, omdat ze tegemoetkomen aan een aantal eisen van de verenigingen, namelijk in gevallen waarin vergoedingen als zijnde zonder reden, onevenredig of zelfs onrechtmatig werden aangerekend.

DECO dringt echter aan op strikt toezicht en controle en wil ervoor zorgen dat er geen andere ongerechtvaardigde vergoedingen worden ingevoerd of dat bestaande vergoedingen niet worden verhoogd, in een poging om het effect van de huidige maatregelen te compenseren.

Van de goedgekeurde maatregelen springen de volgende in het oog: het verbod om voor alle contracten, zelfs die van vóór 2021, een vergoeding voor de verwerking van diensten aan te rekenen, waardoor een einde komt aan een situatie van ongelijkheid die reeds door DECO aan de kaak werd gesteld; een verbod om in bepaalde gevallen, waaronder echtscheiding, overlijden of verandering van rekeninghouder, een vergoeding aan te rekenen voor de verandering van eigenaar van een lopende rekening. Ook het aanrekenen van kosten voor het afdrukken van documenten van de instelling met betrekking tot de consument is verboden.

Vergoedingen voor procedures om als erfgenaam in aanmerking te komen wegens het overlijden van een rekening-couranthouder worden voortaan beperkt tot 10% van de index van de maatschappelijke ondersteuning (IAS).

Bij de taxatie van onroerend goed kan de consument de bank voorstellen een taxatierapport te gebruiken dat eerder door een andere bank is verstrekt en dat minder dan 6 maanden geleden is afgegeven (zelfs als het een ander rapport is). De bank mag een rapport dat ouder is dan 3 maanden niet aanvaarden, maar moet de reden daarvoor rechtvaardigen. Als de bank een ander rapport eist binnen de bovengenoemde termijnen, maar zonder motivering, zijn de kosten voor rekening van de bank.


Aan het begin van een hypotheekproces is er nu één enkele vergoeding voor de analyse en de beslissing (naast eventuele commissies of kosten voor de taxatie van het onroerend goed).

Ten slotte omvatten de MKB-rekeningen nu 48 interbancaire overschrijvingen (in plaats van 24). Ondanks deze positieve wijziging blijft DECO bij haar eis dat de beperking van het aantal overschrijvingen, in door derden beheerde toepassingen, gelijk moet zijn aan de algemene regeling, namelijk 30 euro per verrichting, 150 euro overschrijvingen via de toepassing in dezelfde maand en 25 overschrijvingen in dezelfde maand.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DECO op deco.algarve@deco.pt


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins