"Ik heb de president van Oekraïne uitgenodigd om Lissabon te bezoeken en ook ons parlement in een plenaire vergadering toe te spreken. Ik deed dat, zoals ik zei, in het kader van mijn bevoegdheden, maar ook in het besef dat ik de immense meerderheid van het parlement bij me zou hebben toen ik dit verzoek deed, dat onmiddellijk werd ingewilligd", kondigde Santos Silva aan.

Volgens het reglement van orde is het de taak van de voorzitter van de Assemblee van de Republiek om, na de conferentie van leiders te hebben gehoord, "bij wijze van uitzondering nationale en buitenlandse personen uit te nodigen om in de plenaire vergaderzaal plaats te nemen en het woord te voeren".

De voorzitter van het parlement zei ook dat hij "de zeer grote kennis die in de Assemblee aanwezig is", "hetzij op het niveau van de afgevaardigden, van de Commissie Europese Zaken, maar ook van andere commissies of op het niveau van de ambtenaren", beschikbaar heeft gesteld om Oekraïne te steunen in het proces van aanvraag van het lidmaatschap van de Europese Unie.

"En ik verwacht dat we bij het volgende bezoek van voorzitter Stefanchuk aan de Assemblee van de Republiek een memorandum van overeenstemming kunnen ondertekenen, waarin deze samenwerking wordt geformaliseerd", zei hij.