Na de aankoop van een nieuwe woning maken consumenten vaak melding van onaangename situaties, zoals scheuren in de muren, tegels en mozaïeken, gebreken in de sanitaire installaties en kromgetrokken deuren en vloeren. Geconfronteerd met deze onaangename verrassingen moeten consumenten een beroep doen op de garantie die, zoals gezegd, betrekking heeft op muren, plafonds, sanitair en andere structurele onderdelen van de woning.

De kenmerken van de woning moeten worden beschreven in de technische fiche van de woning, zoals deze was op het moment van aankoop. Indien er een gebrek aan overeenstemming is, heeft de consument het recht dit probleem kosteloos te laten oplossen, hetzij door reparatie, vervanging of zelfs een prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst.


Hoe moet de consument gebruik maken van de garantie?

Met deze nieuwe wet hoeft de consument het gebrek niet te melden binnen een bepaalde termijn nadat hij er kennis van heeft gekregen. De mededeling moet gebeuren per aangetekende brief of e-mail met een ontvangstbewijs, ter bescherming van de consument, of op een andere bewijsbare manier. Als u op het moment van aankoop op de hoogte bent van een gebrek, moet u dit melden en de verkoper een termijn stellen om het gebrek te herstellen.

Zodra u het gebrek heeft gemeld, moet de consument, als de verkoper niet reageert of geen actie onderneemt, naar de vrederechter of naar de rechter stappen. De vordering moet worden ingesteld vóór het verstrijken van een termijn van drie jaar vanaf de datum van kennisgeving van het gebrek, want na deze termijn is de verkoper ontslagen van zijn verplichting om de betrokken gebreken te verhelpen.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins